Fondsenwerving MFC Julianadorp

Oranje Fonds  

 

 

Het Oranje Fonds heeft een toezegging gedaan van € 40.000,- voor de inrichting van de gemeenschappelijke binnenruimtes van Mfc Julianadorp.

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Met behulp van financiële steun, kennis en contacten ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door vrienden en bedrijven.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor informatie over het Oranjefonds kunt u contact opnemen met Rosanne Prinsen, adviseur pers en pr, telefoon: 030-2339345, of via http://www.oranjefonds.nl.

 

VSBfonds

 

 

Het VSBfonds heeft vanuit het donatiebeleid Mens & Maatschappij een bijdrage verleend van € 30.000,-.

Deze bijdrage is bestemd voor de inrichting van het nieuwe ontmoetingspunt ‘Mfc Julianadorp’.

Het VSBfonds ondersteunt projecten welke ontmoetingen tussen mensen uit verschillende leefwerelden

stimuleert, mensen elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. Projecten die leiden tot duurzaam contact,

zodat mensen hun sociale vaardigheden en hun burgerschap kunnen vergroten.

Voor meer informatie over het VSBfonds, zie:

https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij /ontmoeting-leefwerelden.

 

Prins Berhard Cultuurfonds

 

 

 

 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft  een maximale bijdrage toegekend van  € 5.000.-.

Deze bijdrage is bestemd voor de inrichtingskosten van het nieuwe ontmoetingspunt Mfc Julianadorp.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) ondersteunt bijzondere initiatieven, passie en talent met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het PBC jaarlijks bijna 4.000 projecten en personen ondersteunen. Het Cultuurfonds steunt alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Voor meer informatie over het PBC fonds, zie: www.cultuurfonds.nl.

 

Stichting Zonnige Jeugd

 

 

 

 

 

 

De Stichting Zonnige Jeugd heeft een eenmalige bijdrage geschonken van € 3.000,-.

Deze bijdrage wordt besteed voor de inrichting van de gemeenschappelijke binnenruimtes van Mfc Julianadorp.

De Stichting Zonnige Jeugd ondersteunt projecten op het gebied van pleegzorg alsmede onderwijs en talentvorming in de ruimste zin van het woord.

Voor meer informatie over de Stichting Zonnige Jeugd, verwijzen wij u naar: http://www.zonnigejeugd.nl.

 

2011_stichtingdoen01_940

 

 

 

 

De stichting DOEN heeft een bijdrage van € 20.000,- toegekend.

Deze bijdrage wordt besteed om het ‘burgerinitiatief maakt nieuw ontmoetingspunt in Julianadorp’ mogelijk te maken.

Stichting Doen – Doen als missie

We geloven dat een groene, sociale en creatieve samenleving haalbaar is.
Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt hen met elkaar in contact.

Voor meer informatie over de stichting DOEN, verwijzen wij u naar: http://www.doen.nl.