MFC Julianadorp ‘t Dorpshuis

MFC Julianadorp ‘t Dorpshuis   adres: Middelzand 3504  1788ES Julianadorp   telf: 0223 – 641122

Al een aantal jaren wordt er een aanzet gemaakt om het MFC Trefpunt in Middelzand te verbouwen tot een eigentijds complex met daarin opgenomen een dorpshuis voor Julianadorp en sportaccommodaties  voor basisscholen en sportverenigingen.

Lange tijd werd er geen vooruitgang geboekt bij het realiseren van het plan, maar nu is dat veranderd!

Woningstichting heeft het project omarmd en heeft door de aankoop van het bestaande complex de weg vrijgemaakt om tot een fikse verbouwing van het Trefpunt te komen.

Door architectenbureau Kapitein Jacobs Kapitein zijn meerdere conceptontwerpen gemaakt, waaruit het definitieve ontwerp uiteindelijk is ontstaan.
Er is geen muur van het oude gebouw overeind gebleven, op de staalconstructies van de vorige sporthal na. De nu nog vrijstaande bibliotheek zal verbonden worden met het MFC Julianadorp. Hierdoor verdwijnt wel het fietspad tussen Trefpunt en de bibliotheek.

Het nieuwe complex omvat een sportzaal, Dorpshuis Julianadorp en meerdere kleine en grote lokalen die onderdak kunnen bieden aan verschillende huurders.
De sportzaal zal onder andere gebruikt worden door basisscholen en gymnastiekvereniging Sportlust. Andere nieuwe gebruikers van het centrum zijn; een peuterzaal, de Gemeente, Bridgeclub JBC, Triade, GGD,  TMG, Twee Dansscholen en de bibliotheek.
Het MFC Julianadorp wordt gesponsord door het Oranjefonds, VSB fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Noord Holland en Deco alarmsystemen. Wij zijn onze sponsoren erg dankbaar voor hun steun in dit project!

Data eerste steenlegging

De eerste steenlegging vond plaats op 9 oktober 2014 om 15.15.
Foto’s van deze gebeurtenis zijn hier te zien.
De opleverdatum van het MFC Julianadorp zal in het eerste kwartaal van 2015 plaatsvinden.